Bestuur

De juridische vorm van Hospice Dommelrode is een stichting.
Voorzitter: Cor van der Vleuten
Penningmeester: Hans Adriaans
Secretaris: John ten Ham
Bestuurslid: Maurice van Osch
Bestuurslid: Gerard Opheij 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten die ze voor Stichting Hospice Dommelrode ondernemen.