De zorg

In Hospice Dommelrode wordt terminale zorg geboden aan tijdelijke bewoners. Daarnaast ondersteunen of vervangen de vrijwilligers van dit bijna-thuis-huis de mantelzorgers van ernstig zieke mensen. De medische zorg wordt geboden door de huisartsen en de thuiszorg. De zorg door vrijwilligers, huisartsen en thuiszorg is vooral gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens de laatste maanden van het leven. Er is veel aandacht voor lichamelijke ongemakken, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood. 

Voor wie?

Iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond, is welkom. De tijdelijke bewoners zijn voornamelijk inwoners van de gemeentes in Meierijstad maar het hospice is ook een bijna-thuis-huis voor mensen die niet in de regio wonen. Alle tijdelijke bewoners zijn ernstig zieken in de laatste fase van hun leven. Genezing is niet meer mogelijk en de zorg is bedoeld om het leed te verzachten, niet om het leven te verlengen.