Door wie?

Huisartsen

De medische zorg gebeurt in principe door de eigen huisarts van de bewoner. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de medische ondersteuning van de bewoner verzorgd door een een arts uit een van de gemeentes van Meierijstad.

Thuiszorg 

Verpleegkundige zorg , inclusief eventuele nachtzorg , wordt geleverd door de thuiszorg.

Vrijwilligers 

In het hospice zijn 7 dagen per week vrijwilligers aanwezig. Zij bieden ondersteuning en begeleiding aan de bewoners en hun naasten. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en deskundig geschoold door artsen en andere professionals die zijn verbonden aan het hospice. De coördinatoren zorgen voor de begeleiding van de vrijwilligers.