Kwaliteitsborging

Lid VPTZ

Het is voor het Hospice Dommelrode van groot belang om zorg van hoge kwaliteit te verlenen. Daarom hebben we ons al in een vroeg stadium aangemeld en zijn lid geworden van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) waarmee we steunen op hun kwaliteitssysteem. Om onze dienstverlening voortdurend te optimaliseren werken we ook in de toekomst nauw samen met andere hospices.

Training

Een groep enthousiaste vrijwilligers is inmiddels getraind om de tijdelijke bewoners en hun mantelzorgers te ondersteunen. Zij worden aangestuurd door een ervaren coördinator. De coördinator heeft korte lijnen met de eerstelijnszorg en is permanent beschikbaar. Alle vrijwilligers zijn getraind door “professionals” zoals lokale huisartsen, oncologisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers van oncologische afdelingen, vrijwilligers palliatieve zorg, ergo- en fysiotherapeuten en geestelijk verzorgers. Een aantal vrijwilligers heeft stage gelopen in een hospice in de omgeving.

Klachten

Onze vrijwilligers en coördinatoren zijn grondig getraind door deskundigen, en hebben  duidelijke instructies gekregen over de activiteiten en handelingen die zij als vrijwilliger in Hospice Dommelrode kunnen en mogen uitvoeren. Ondanks alle goede zorgen, de training en het toezicht door de coördinatoren kan het voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In eerste instantie kunt u uw situatie bespreken met de dienstdoende coördinator. Indien u na het gesprek met de coördinator nog niet tevreden bent over de verleende diensten, is het mogelijk een klacht in te dienen bij Hospice Dommelrode. 

Uw eventuele klacht kunt u indienen via info@hospicedommelrode.nl. Na ontvangst van uw klacht neemt het bestuur contact met u op. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.