Machtiging

Ja, ik machtig tot wederopzegging Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode het onderstaande bedrag af te schrijven van mijn rekening.

Belangrijk voor u:

  • U machtigt Hospice Dommelrode om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
  • U kunt uw betaling laten terugboeken door kennisgeving hiervan aan Hospice Dommelrode binnen 5 dagen na uw afschrijving. Het afgeschreven bedrag wordt dan binnen 9 dagen aan u terug geboekt.
  • Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.
op de laatste werkdag van de gekozen periode