Rabo Clubkasactie 2018

Van de € 200.000 die de Rabobank beschikbaar had gesteld, ging € 4.423,95 naar Hospice Dommelrode. 

Nummer twee, de voedselbank Boxtel, ontving ruim € 2000. 

Als je bedenkt dat er maar liefst een kleine 500 (!) lokale verenigingen en stichtingen aan meededen, een ongelooflijke blijk van waardering voor ons werk. 

Het doel voor 2018 was het aanbrengen van verbeteringen in de badkamer in het hospice.

28 december 2018