Onze vrijwilligers

Team

De vrijwilligers bij Hospice Dommelrode zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 30 tot 70 jaar. Een aantal vrijwilligers heeft ervaring in de zorg , en andere hebben al eens een ernstig zieke dierbare verzorgd. Maar dit is niet per se noodzakelijk. Om vrijwilliger te worden is het vooral belangrijk dat men affiniteit met zorg voor ernstig zieken heeft. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. De hulp is vooral gericht op ondersteuning van de mantelzorg en de zieke.

Iedere vrijwilliger die zich aanmeldt wordt zorgvuldig geschoold en begeleid door de artsen en andere deskundigen die aan Hospice Dommelrode zijn verbonden.

Daarnaast zijn er regelmatig themabijeenkomsten, trainingen en bijscholingsactiviteiten die dit mooie en soms ook moeilijke werk ondersteunen.