Opname

Aanmelden

Indien u of een van uw naasten wenst te worden opgenomen in Hospice Dommelrode, kunt u contact opnemen met ons. Vaak gebeurt de aanmelding door de huisarts, de thuiszorg, de transferverpleegkundige of een andere medewerker in het ziekenhuis. In alle gevallen is een indicatie nodig.

Indicatie en opname

Voor de opname in een hospice is een Palliatief Terminale Indicatie (PTZ) nodig. De PTZ-indicatie wordt door de behandelend arts gegeven bij een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Na aanmelding neemt één van de coördinatoren van Hospice Dommelrode contact op en wordt verdere praktische uitleg over het hospice gegeven.

Kosten

Voor het verblijf in Hospice Dommelrode wordt een bescheiden bedrag gevraagd van de tijdelijke bewoners als bijdrage in de dagelijkse kosten voor verblijf, maaltijden en drinken, internet en telefoon. Deze bijdrage is 35 euro per dag. Voor de gasten van de tijdelijke bewoners gelden aparte tarieven. De kosten worden via een factuur in rekening gebracht.

Verzekering

De kosten voor de professionele verpleegkundige zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder de basisverzekering. Hiervoor is geen eigen bijdrage/eigen risico verschuldigd. 

De vergoeding die de tijdelijke bewoner betaalt voor het verblijf in het Hospice valt niet onder de basisverzekering. Wij raden u aan bij uw verzekering na te vragen of de kosten voor het verblijf in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt. Uiteraard kan de dagelijkse vergoeding ook uit eigen middelen worden betaald.