Over het Hospice

Visie en beleid

De doelstelling van het low-care Hospice Dommelrode is het bieden van deskundige zorg aan drie terminaal zieke bewoners, met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. De specifieke wensen van de bewoners en hun naasten staan hierbij altijd centraal. 

Samenwerking zorgverleners

Hospice Dommelrode kan rekenen op een brede samenwerking met zorgverleners in de regio, waaronder:

  • Huisartsen in het verzorgingsgebied Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel. Zij verwijzen terminaal zieke mensen en bieden medische zorg.
  • Pantein en Brabantzorg. Deze organisaties verlenen professionele zorg aan de tijdelijke bewoners van het hospice. Deze zorg omvat de professionele verpleging in het hospice en het waken gedurende de nacht.

Hospice Dommelrode heeft geen commerciële binding met de zorgorganisaties Pantein en Brabantzorg.

Hospice in beeld en geluid