Tot nu toe gerealiseerd

In 2014 heeft het bestuur de basis gelegd voor een start van Hospice Dommelrode in het najaar van 2015. De volgende activiteiten zijn tot nu toe gerealiseerd:

  • Werving vrijwilligers 
  • Opstellen trainingsplan en start training vrijwilligers
  • Werving coördinatoren voor de operationele aansturing van de vrijwilligers
  • Huur pand in Sint-Oedenrode
  • Informeren huisartsen Meierijstad over de komst van het Hospice
  • Informeren ziekenhuizen in de omgeving
  • Informeren burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode
  • Informeren ondernemersvereniging BtB en Lionsclub in Sint-Oedenrode
  • Oprichting van een Stichting “Vrienden van het Hospice Sint-Oedenrode” ter ondersteuning van de financiering op langere termijn