Veel gestelde vragen

Wat is “palliatieve” zorg?
Palliatieve zorg is de actieve totale zorg – lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel – voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diegenen die hen direct omringen. Het doel van zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als zijn naasten.

Voor wie?
Er moet aan drie criteria worden voldaan.

1. De gast kiest zelf voor opname in het Hospice.

2. Er is een palliatief terminale zorgindicatie .

3. De levensverwachting is minder dan 3 maanden.

Hoe wordt er voor de gasten gezorgd?
Onze zorg is vraaggericht. Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de gasten.