Steun ons

Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode

Hospice Dommelrode is een stichting zonder winstoogmerk, heeft geen enkele binding met commerciële organisaties en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit is onze kracht maar tegelijkertijd zijn we hierdoor ook afhankelijk van vrijwilligers en giften.

Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode helpt Hospice Dommelrode bij het werven van sponsors en donateurs. Iedereen die dat wil, kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen. Alleen met de hulp van heel veel vrijwilligers en giften zijn we in staat om kostendekkend te werken. 

Giften en donaties
IBAN: NL41 RABO 0304 621900 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode.
RSIN/fiscaal nummer : 8551.42.558
ANBI nummer : 8551.42.558

Klik hier voor het machtigingsformulier

Postadres :
Stichting Vrienden van hospice Dommelrode
Hazenputten 1
5491 RW  Sint-Oedenrode
06-53750489
alvandijk@zonnet.nl

Doelstelling:
Het verlenen van financiele hulp aan het hospice Dommelrode te Sint-Oedenrode

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode 

1. Beheer van het vermogen van de stichting
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast worden er één of meerdere vergaderingen gehouden waarin aanvragen en/of wensen worden behandeld die zijn ingediend door de medewerkers en vrijwilligers van het Hospice. De aanvragen en/of wensen zijn erop gericht om een (nog) betere zorg te kunnen verlenen aan gasten die in het Hospice verblijven.

Dit kunnen aanvullende fysieke voorzieningen zijn voor de gasten, maar ook bijscholing en informatieve bijeenkomsten voor vrijwilligers. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid met betrekking tot de zorg die in het Hospice geboden wordt valt onder de stichting Hospice Dommelrode, evenals de kosten van beheer, onderhoud en verzekering van de huisvesting.

2. Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om donateurs te werven en ondersteunen ook specifieke activiteiten die ten doel hebben om fondsen te verkrijgen voor de stichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken. Daarnaast wordt de doelstelling van de stichting door medewerkers en vrijwilligers onder de aandacht gebracht van familieleden van gasten die in het Hospice zijn opgenomen.

3. Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het verwerven van fondsen is een doorlopend aandachtspunt in deze beleidsperiode. De bestaande brochure zal regelmatig worden geactualiseerd en ook via de website zal de stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de stichting zal de nodige publiciteit worden gemaakt door een persbericht, publicatie op de website en vermelding

Bestuurssamenstelling:

Arent van Dijk                voorzitter
Bart van Gerwen            penningmeester
Arie van Liempd             secretaris
Harrie Steenbakkers       bestuurslid bouwzaken
Jan Egmond                   bestuurslid communicatie

Beloningsbeleid :
Bestuurders van de Stichting Vrienden van hospice Dommelrode ontvangen geen onkosten- of vacatievergoeding.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Gerealiseerde wensen voor het hospice:

De belangrijkste gerealiseerde wensen voor het hospice in de afgelopen perioden zijn:

 • een professionele luxe rolstoel waarin onze gasten comfortabel kunnen worden vervoerd
 • een professionele luxe douchestoel voor comfortabel en veilig douchen
 • aanpassing van de kamers zoals het verwijderen van dorpels en vervanging van lampen en klokken
 • de aanschaf van een IPad zodat onze gasten het contact met de buitenwereld niet verliezen
 • jaarlijkse bijscholing en informele bijeenkomsten voor vrijwilligers
 • aanleg en onderhoud van de tuin en het terras
 • aankleding van het hospice met onder andere kunstwerken, thematafels en kasten
 • de aanschaf van een PC, laptop en printer voor gebruik door coordinatoren en vrijwilligers

 De volgende acties hebben in het afgelopen jaar plaatsgevonden:

 • bijdragen door o.m. Roparun, Tourspel, Rondje Rooi, Lions, Rabobank,
 • werving van donateurs (vrienden) en sponsoren,
 • wijnpakkettenverkoop t.b.v. het hospice,
 • voorlichting en presentaties aan ondernemersverenigingen,
 • publiciteitscampagnes in lokale media.